suport ca es

 

 

Mobilitat per la teva gestió

Accessible, còmode, pràctic.

 

 

 

Conectats al núvol:

- Reducció de costos.

- Flexibilitat

- Mobilitat

- Ecològic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissenyat per a vostè

Programes a mida

 

 

Realitza els teus projectes

Integració documental

 

 

Gestió PGC

Preparat per el núvol

Alguns dels nostres programes

 Programari de comptabilitat

 Programari de ferreteries

 Programari per fusteries

 Programari per comercials agrícoles

 Programari per gimnassos o acadèmies

 Materials per la construcció

 Tendes de moda

 Bugaderíes

 Distribuidors

Programari

Tot el nostre programari està fet per CORSOFT, per tant és modificable i adaptable a les necessitats de l′usuari final en un entorn de fàcil comprensió. No cal un ensenyament específic per poder-ho utilitzar amb rapidesa. 

 

El programari és modular i per tant ampliable a les necessitats creixents de les empreses, mòduls com el de compres, comandes, envio de documents digitals, integració de movilitat, etc...

 

Preparam i adaptam el programari a cada sector, ja que cada un té la seva problemàtica pròpia segons el tipus de negoci, estoc, registres sanitaris, seguiment de lots, escandall, gestió documental, codificació EAN-13 GTIN-128, codificació de talles i colors, etc...

 

No dubti en contactar amb nosaltres i l′informarem.

Programari de comptabilitat

 • Multiempresa fins a 99 empreses.
 • Pla General predefinit.
 • Exercici de 18 mesos sense necessitat de tancar.
 • Entrada d′apunts directa.
 • Entrades d′apunts diferides sobre la mateixa empresa.
 • Balanços configurables.
 • Recerca de desquadraments.
 • Llibres oficials (Comptes Anuals).
 • Consolidació d′empreses a nivell de balanç, apunts i IVA
 • Gestió del I.V.A. (compres i vendes).

Programari de ferreteries

 • Control d′estoc, mínim i reposició.
 • Permet el control de diversos magatzems.
 • Preus amb diferents tarifes depenent del client.
 • Tarifes personalitzades per article/client amb tant per cent de descompte o preu fitxe.
 • Preus per pes o caixes.
 • Agrupació d′articles en famílies i possibilitat de descomptes per familia.
 • Punt de venta directa amb control de dependents, i possibilitat de control de comisions.
 • Mòdul de compres - COMANDA -> ALBARÀ -> FACTURA
 • Mòdul de ventes - PRESUPOST -> ALBARÀ ->FACTURA ->VENCIMENTS DE COBRO
 • Etc...

Programari per fusteries

 • Materies primes per confecció d′articles.
 • Cubicatge de la fusta llarg x alt x gruix.
 • Plantilles de producció.
 • Tarifes de preus per tipus de client.
 • Preus particulars per client/article i client/colecció.
 • Emisió d′etiquetes d′embalatge.
 • Marges (+ -) sobre preus segons colecció, color, acabats.
 • Mòdul de compres: COMANDA -> ALBARÀ -> FACTURA
 • Mòdul de ventes: PRESUPOST -> COMANDA -> ENTREGA -> FACTURA
 • Mòdul de producció: PLANTILLES - > ESCANDALL -> NOTES DE FEINA
 • Etc...

Programari per comercials agrícoles

 • Agrupació d′articles en famílies.
 • Tarifes per tipus de clients.
 • Descomptes particulars per client/article i client/familia.
 • Control de lots en les mercaderies.
 • Facturació règim agrari (compres a pagesos).
 • Venta al detall i major.
 • Emisió d′etiquetes per a l′enviament GS1-128, EAN-13
 • Clients amb moltes adreces: adreça fiscal, d′enviament, de contacte, representant, etc...
 • Control comisionistes.
 • Control de cobros i pagaments pendents.
 • Etc...

Programari per gimnassos o acadèmies

 • Fitxes de clients amb seguiment d′activitats.
 • Control d′assistència (màxim per classe).
 • Grups, professors.
 • Emisió de rebuts.
 • Norma Q-19 per l′envio telemàtic de rebuts domiciliats al banc.
 • Emisió de factures.
 • Gestió de direccions de correu electrònic dels clients per promocions o avisos.
 • Liquidació de professors.
 • Etc...

Materials per la construcció

 • Control d′obres.
 • Tarifes per tipus de client.
 • Preus i descomptes personalitzats per client/obra/article o client/article.
 • Control de maquinària i operaris.
 • Control de palets.
 • Control de surtidor de combustible.
 • Mòdul de compres: COMANDA -> ALBARÀ -> FACTURA
 • Mòdul de ventes: PRESUPOST -> COMANDA -> ENTREGA -> FACTURA -> VENCIMENTS DE COBRO
 • Fulles de transport.
 • Etc...

Tendes de moda

 • Multi-tenda.
 • Codificació talla /color.
 • Agrupació en families i temporades.
 • Emisió de factures i factures simplificades (tiquets).
 • Tiquet de regal, devolució, abonaments.
 • Fitxes de clients habituals.
 • Control de crèdit de clients.
 • Tancaments de caixa diaris.
 • Llibres de compres i despeses.
 • Control d′estoc.
 • Emisió d′etiquetes.
 • Entrada de codi de barres.
 • Etc...

Bugaderíes

 • Tarifes per tipus de clients.
 • Preus i/o descomptes per clients.
 • Clasificació de peces de roba
 • Descripció de la peça en tres idiomes.
 • Grups per famílies.
 • Suplements per enmagatzematge de peces.
 • Tiquet per identificador de la peça.
 • Mòdul de ventes: ALBARÀ -> FACTURA 
 • Mòdul de compres: Factures de despeses.
 • Etc...

Distribuidors

 • Tarifes per tipus de client.
 • Agrupació d′articles per famílies.
 • Preus i descomptes per client/article.
 • Control de comissionistes.
 • Entrada d′articles per pes o peces.
 • Control de lots.
 • Emisió d′etiquetes.
 • Zones de clients.
 • Mòdul de ventes: COMANDA -> ALBARÀ -> FACTURA -> VENCIMENTS COBRO.
 • Mòdul de compres: ALBARÀ RECEPCIÓ -> FACTURA COMPRES/DESPESES
 • Mòdul comandes mòvil.
 • Etc...