suport ca es

Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A l′USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

*Corsoft SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l′USUARI i l′informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d′abril (*GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (*LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les seves dades personals, els tractarem de manera confidencial per a aconseguir els següents fins:

En el formulari Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l′usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en la pàgina web del responsable.
(per l′interès legítim del responsable, art. 6.1.f *GDPR)
Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.
(per l′interès legítim del responsable, art. 6.1.f *GDPR)

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l′anonimització de les dades o la destrucció total d′aquests.

A qui facilitem les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d′encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l′USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d′accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l′autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s′ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

*Corsoft SL. Via Palma, 100 2 F - 07500 Manacor (Illes Balears). E-mail: info@corsoft.es


2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L′USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l′entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L′USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d′aquests.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d′un servei òptim a l′USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives *GDPR i *LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l′article 5 del *GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l′interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el *GDPR i la *LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de *Corsoft SL. Via Palma, 100 2 F - 07500 Manacor (Illes Balears). E-mail: info@corsoft.es