suport ca es

 

 

Mobilitat per la teva gestió

Accessible, còmode, pràctic.

 

 

 

Conectats al núvol:

- Reducció de costos.

- Flexibilitat

- Mobilitat

- Ecològic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissenyat per a vostè

Programes a mida

 

 

Realitza els teus projectes

Integració documental

Aplicació Rent a Cars:

- 100% Web Server

- 100% PHP

       Info: www.webcar.rent

 

 

 

 

Gestió PGC

Preparat per el núvol

Alguns dels nostres programes

 Programari de comptabilitat

 Aplicació per Rent a Cars 100% Web Server

 Programari de ferreteries

 Programari per fusteries

 Programari per comercials agrícoles

 Programari per gimnassos o acadèmies

 Materials per la construcció

 Tendes de moda

 Bugaderíes

 Distribuidors

Programari

Tot el nostre programari està fet per CORSOFT, per tant és modificable i adaptable a les necessitats de l′usuari final en un entorn de fàcil comprensió. No cal un ensenyament específic per poder-ho utilitzar amb rapidesa. 

 

El programari és modular i per tant ampliable a les necessitats creixents de les empreses, mòduls com el de compres, comandes, envio de documents digitals, integració de movilitat, etc...

 

Preparam i adaptam el programari a cada sector, ja que cada un té la seva problemàtica pròpia segons el tipus de negoci, estoc, registres sanitaris, seguiment de lots, escandall, gestió documental, codificació EAN-13 GTIN-128, codificació de talles i colors, etc...

 

No dubti en contactar amb nosaltres i l′informarem.

Programari de comptabilitat

 • Multiempresa fins a 99 empreses.
 • Pla General predefinit.
 • Exercici de 18 mesos sense necessitat de tancar.
 • Entrada d′apunts directa.
 • Entrades d′apunts diferides sobre la mateixa empresa.
 • Balanços configurables.
 • Recerca de desquadraments.
 • Llibres oficials (Comptes Anuals).
 • Consolidació d′empreses a nivell de balanç, apunts i IVA
 • Gestió del I.V.A. (compres i vendes).

Aplicació per Rent a Cars 100% Web Server

 • Compatibilitat
 • Movilitat
 • Seguritat
 • Modernitat
 • Simplicidad
 • Etc                                            Info: www.webcar.rent

Programari de ferreteries

 • Control d′estoc, mínim i reposició.
 • Permet el control de diversos magatzems.
 • Preus amb diferents tarifes depenent del client.
 • Tarifes personalitzades per article/client amb tant per cent de descompte o preu fitxe.
 • Preus per pes o caixes.
 • Agrupació d′articles en famílies i possibilitat de descomptes per familia.
 • Punt de venta directa amb control de dependents, i possibilitat de control de comisions.
 • Mòdul de compres - COMANDA -> ALBARÀ -> FACTURA
 • Mòdul de ventes - PRESUPOST -> ALBARÀ ->FACTURA ->VENCIMENTS DE COBRO
 • Etc...

Programari per fusteries

 • Materies primes per confecció d′articles.
 • Cubicatge de la fusta llarg x alt x gruix.
 • Plantilles de producció.
 • Tarifes de preus per tipus de client.
 • Preus particulars per client/article i client/colecció.
 • Emisió d′etiquetes d′embalatge.
 • Marges (+ -) sobre preus segons colecció, color, acabats.
 • Mòdul de compres: COMANDA -> ALBARÀ -> FACTURA
 • Mòdul de ventes: PRESUPOST -> COMANDA -> ENTREGA -> FACTURA
 • Mòdul de producció: PLANTILLES - > ESCANDALL -> NOTES DE FEINA
 • Etc...

Programari per comercials agrícoles

 • Agrupació d′articles en famílies.
 • Tarifes per tipus de clients.
 • Descomptes particulars per client/article i client/familia.
 • Control de lots en les mercaderies.
 • Facturació règim agrari (compres a pagesos).
 • Venta al detall i major.
 • Emisió d′etiquetes per a l′enviament GS1-128, EAN-13
 • Clients amb moltes adreces: adreça fiscal, d′enviament, de contacte, representant, etc...
 • Control comisionistes.
 • Control de cobros i pagaments pendents.
 • Etc...

Programari per gimnassos o acadèmies

 • Fitxes de clients amb seguiment d′activitats.
 • Control d′assistència (màxim per classe).
 • Grups, professors.
 • Emisió de rebuts.
 • Norma Q-19 per l′envio telemàtic de rebuts domiciliats al banc.
 • Emisió de factures.
 • Gestió de direccions de correu electrònic dels clients per promocions o avisos.
 • Liquidació de professors.
 • Etc...

Materials per la construcció

 • Control d′obres.
 • Tarifes per tipus de client.
 • Preus i descomptes personalitzats per client/obra/article o client/article.
 • Control de maquinària i operaris.
 • Control de palets.
 • Control de surtidor de combustible.
 • Mòdul de compres: COMANDA -> ALBARÀ -> FACTURA
 • Mòdul de ventes: PRESUPOST -> COMANDA -> ENTREGA -> FACTURA -> VENCIMENTS DE COBRO
 • Fulles de transport.
 • Etc...

Tendes de moda

 • Multi-tenda.
 • Codificació talla /color.
 • Agrupació en families i temporades.
 • Emisió de factures i factures simplificades (tiquets).
 • Tiquet de regal, devolució, abonaments.
 • Fitxes de clients habituals.
 • Control de crèdit de clients.
 • Tancaments de caixa diaris.
 • Llibres de compres i despeses.
 • Control d′estoc.
 • Emisió d′etiquetes.
 • Entrada de codi de barres.
 • Etc...

Bugaderíes

 • Tarifes per tipus de clients.
 • Preus i/o descomptes per clients.
 • Clasificació de peces de roba
 • Descripció de la peça en tres idiomes.
 • Grups per famílies.
 • Suplements per enmagatzematge de peces.
 • Tiquet per identificador de la peça.
 • Mòdul de ventes: ALBARÀ -> FACTURA 
 • Mòdul de compres: Factures de despeses.
 • Etc...

Distribuidors

 • Tarifes per tipus de client.
 • Agrupació d′articles per famílies.
 • Preus i descomptes per client/article.
 • Control de comissionistes.
 • Entrada d′articles per pes o peces.
 • Control de lots.
 • Emisió d′etiquetes.
 • Zones de clients.
 • Mòdul de ventes: COMANDA -> ALBARÀ -> FACTURA -> VENCIMENTS COBRO.
 • Mòdul de compres: ALBARÀ RECEPCIÓ -> FACTURA COMPRES/DESPESES
 • Mòdul comandes mòvil.
 • Etc...